Beleid GrootZ

GrootZ is gericht op “mens en werk” en wil in haar dienstverlening zorgvuldig en integer zijn. Dit betekent:

Bereikbaarheid
GrootZ streeft naar een optimale bereikbaarheid waarbij:

  • Voice mails of mails uiterlijk binnen twee dagen beantwoord worden.
  • Mails die via het contactformulier op de website binnenkomen direct met een bericht van ontvangst bevestigd worden.

Up to date kennis en ervaring
GrootZ is continue actief in het verder professionaliseren van haar dienstverlening door periodieke bijscholing.

Verantwoordelijkheid en ethiek
GrootZ is geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en richt zich naar de ethische code van het NIP.

Diversiteit en inclusiviteit
GrootZ vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom, veilig en gerespecteerd voelt. Mensen van elke leeftijd, etniciteit, culturele, religieuze of socio-economische achtergronden, seksuele oriëntatie of gender identiteit.