Wat het meest belangrijk is, is onzichtbaar voor het oog (Jonathan Day, McKinsey)

Expertises

Consultancy

Heb je als leider of bestuurder te maken met complexe dynamieken en wil je meer feeling ontwikkelen voor wat er (onder de oppervlakte) speelt, teneinde op een behulpzame manier betekenis en impulsen te kunnen geven aan wat er gebeurt? Of om effectief te kunnen intervenieren bij terugkerende systeempatronen in je team of organisatie die maken dat alles bij het oude blijft? GrootZ is een goede sparringpartner op dit gebied. Na een kennismakingsgesprek kan gekeken worden welke vorm van consultancy voor u het meest praktisch en behulpzaam is. GrootZ kan een rol spelen – achter de schermen – in de vorm van consultancy gesprekken (life, via Microsoft Teams en tussentijds per telefoon).

Organisatie- of teamanalyse

GrootZ heeft veel ervaring met het maken van een organisatie- of teamanalyse. Op een veilige, interactieve en constructieve manier brengt GrootZ processen boven en onder water in beeld. De buiten- en binnenwereld. De rationele en emotionele factoren en de logica daarvan. Er ontstaat gemeenschappelijke herkenning en inzicht in de situatie. Een wezenlijke basis voor draagvlak en echte beweging.  GrootZ geeft advies voor vervolg stappen en waar nodig concrete begeleiding in de vorm van coaching of een leer- en ontwikkeltraject .

Coaching

Heb je behoefte aan een individueel coachingstraject waarin je jouw persoonlijke en professionele vraagstukken vertrouwelijk kunt exploreren en uitdiepen? Ben je toe aan een nieuwe stap in je loopbaan? Of wil je leren hoe je in balans blijft? Of handvatten krijgen voor persoonlijke groei en effectiviteit? 

GrootZ coacht (top)managers en professionals. Veilig en confronterend. Persoonlijk en professioneel. Met besef van je rol in de organisatie en het krachtenveld van je werkcontext. Je groeit in zelfbewustzijn van jouw kracht en valkuilen en krijgt praktische handvatten om je te ontwikkelen. De coaching helpt om effectiever te zijn en met meer plezier invulling te geven aan je werk en je leven. GrootZ heeft veel ervaring met stress- en burnout-vraagstukken.

Conflictcoaching

Waar mensen werken ontstaan ook conflicten. Soms brengt een conflict progressie. Wanneer het echter stagneert kan conflictcoaching uitkomst bieden. GrootZ werkt op een zorgvuldige en integere manier met betrokkenen. Zorgt dat inzicht ontstaat in elkaars perspectieven en wensen. En maakt dat onbewuste motieven en hinderlijke onderlinge interactiepatronen transparant worden. Zodat ruimte ontstaat om op een andere manier met het vraagstuk en belangen om te gaan. En de situatie in beweging komt door verandering van ineffectieve gedragspatronen.

Leren & Ontwikkelen

GrootZ realiseert in co-creatie met uw organisatie, een leer- of veranderingstraject op maat. Afhankelijk van uw uitdaging en organisatie-cultuur. Specifiek gericht op teams, op leiderschapsontwikkeling of ontwikkeling en samenspel van professionals.

teams

GrootZ richt zich op directies, management en professionele teams. Het kan gaan om het creëren van meer openheid en verbinding. Om het zorgvuldig bespreken van gevoelige vraagstukken. Of een teamdag om een nieuw team direct een goede start te geven.

leiderschaps ontwikkeling

Goed leiderschap is cruciaal voor teams en organisaties. Het vraagt een grote mate van bewustzijn van managers: van zichzelf, de rol, de organisatie en haar context. Vaak is het eerst een stap naar binnen. Met diepte-inzicht in patronen van de organisatie en vaardigheid in het doorbreken daarvan. GrootZ is daarbij een goede sparringspartner.

Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: wat zijn de bedoelde en onbedoelde effecten van ons leiderschap? Hoe kunnen we dat ombuigen? Hoe loods ik een team of organisatie door een veranderingsproces. Hoe kan ik coachen op meer resultaat en zelfsturing van teams en medewerkers? Of hoe zorgen we dat de medewerkers – en wijzelf –  wendbaar en vitaal blijven?

ontwikkeling van professionals

Professionals zijn van grote waarde voor de organisatie. Hun werkomgeving is vaak complex en dynamisch. Wilt u hen ondersteunen in het werk, bij het omgaan met  veranderingen, of het onderlinge samenspel op een hoger leven brengen?

GrootZ kijkt naar de dynamiek tussen persoon-rol-context (psychodynamisch) en maakt een traject op maat om het welbevinden en de invloed en impact van de professional te vergroten. Onderdelen daarin zijn vaak: het creëren van een veilig, open leerklimaat in de groep, inzicht in eigen en elkaars kracht, valkuilen, leerstijlen en drijfveren. In (natuurlijke) menselijke strategieen bij spannende ontwikkelingen en het bespreekbaar maken daarvan. Inspiratie vrijmaken voor wat de toekomst vraagt en de eigen rol daarbij. Relationele vaardigheden: het kennen en doorbreken van eigen ineffectieve patronen en lastige gesprekken kunnen voeren. De boer op gaan. Het ontwikkelen van organisatiesensitiviteit en strategisch handelen.

Het traject wordt zodanig ontworpen dat de gewenste verandering bij de professionals direct in het traject zelf wordt beoefend en niet pas daarna zelfstandig toegepast hoeft te worden. Zodat er direct beweging ontstaat en leren “on the job”.